Dzieciństwo czyni człowieka

Przedszkole Niepubliczne „Muminki” rozpoczęło swą działalność w 2009 r., kiedy to jego Założycielka  i Dyrektor przeszła na emeryturę i spełniła swoje największe marzenie, aby codziennie witać gromadkę dzieci we własnym ukochanym przedszkolu. Lidia Łatuszyńska jest bardzo poważanym i docenianym pedagogiem. Za swą nieustanną pracę otrzymała wiele nagród:  Srebrny Krzyż Zasługi,    2-krotnie Nagrodę Prezydenta, 2-krotnie Nagroda Kuratora oraz najważniejsze dla Niej nagrody od dzieci – Nagrodę Superbelfra i Order Uśmiechu. Zawsze z czułością i wrażliwością – patrzy na dziecko, pochylała się nad nim, pociesza, pomaga, przytula. Przed pójściem na emeryturę, podczas pracy w szkole, szczególną opieką otaczała dzieci   z rodzin niedostosowanych społecznie, organizując im czas wolny oraz obozy profilaktyczne. Nadal cięgle w biegu, z wieloma pomysłami, swą postawą i energią pociąga nauczycieli do innowacyjnych działań.

Obecnie całe swoje serce wkłada w dobro przedszkolaków, starając się, aby niczego im nie brakowało. Dobrze wie – jak ważne jest dla rodziców – to gdzie?,  z kim?, na ile czynnie?, w jaki sposób? – swe dzieciństwo spędzają ich pociechy. W przedszkolu dzieci przebywają wiele godzin dziennie. Rodzice, będąc w pracy, chcą mieć pewność, że dzieci są bezpieczne, szczęśliwe, indywidualnie postrzegane, doceniane, etc. W przedszkolu „Muminki” dzieci odnajdują się bardzo szybko. Jest ono dla nich drugim domem, do którego z chęcią, z radością, z przywiązaniem przychodzą. Może to dzięki temu, że przedszkole jest jednooddziałowe, małe, rodzinne         i panuje w nim miła i serdeczna atmosfera. Grupa jest zróżnicowana wiekowo, czyli starsze dzieci „z powagą starszaków” opiekują się młodszymi dziećmi, a  te z kolei chętnie – przez naśladowanie – przyjmują wzorce właściwych postaw i zachowań. Swoją opieką i wsparciem otaczamy dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych. To właśnie dla nich Pani Dyrektor stworzyła salę integracji sensorycznej oraz salkę terapeutyczną, w których to mogą rozwijać i poszerzać  swoje umiejętności oraz rozwijać swoje zdolności.    Wciąż spotykamy się z słowami dzieci „Mamusiu, za szybko po mnie przyszłaś!”. Dzieciom w przedszkolu „Muminki” miło płynie czas, rozwijają się wszechstronnie, nabywają kompetencji językowych, matematycznych, społecznych, komunikatywnych, wyzwalają kreatywność, a do tego –   w obrębie tej samej placówki – uczestniczą w wielu interesujących ich zajęciach dodatkowych. Oprócz tego w każdym miesiącu przyjeżdżają do przedszkola aktorzy          i muzycy, aby dzieci obcowały ze sztuką i kulturą; uczestniczą zatem w przedstawieniach teatralnych i koncertach muzycznych. Nasze dzieci wiedzą, co to jest gimnastyka mózgu wg teorii Denisona, uczestniczą w zajęciach rozwijających pamięć i koncentrację, czy kształcą myślenie logiczne poprzez grę w szachy. Pracują przy tablicy multimedialnej, ale największym dobrem jest dla nich możliwość korzystania z międzynarodowego programu wychowania przedszkolnego „Klucz do uczenia się”. Program ten przełamuje model edukacji, nastawiony na odtwarzanie oraz zapamiętywanie informacji, zastępując go nauką samodzielnego myślenia i szybkiego nabywania wiedzy i jako jedyne przedszkole posiadamy go w Bydgoszczy.

Dzieci uwrażliwiane są na wartości, dobro, piękno, ale i pomoc, troskę, zrozumienie. W 2014 r. nasze  jednooddziałowe przedszkole zajęło I miejsce wśród wszystkich placówek oświatowych  w Bydgoszczy w konkursie pt. „Pomagamy Burkowi przetrwać zimę”.

Co roku zajmujemy też wysokie miejsca za udział w akcjach ekologicznych. Nasze ściany w szatni zapełnione są dyplomami. Staramy się ambitnie przygotowywać dzieci do indywidualnego uczestnictwa we wszelkiego rodzaju konkursach (wiedzy, matematycznych, recytatorskich, teatralnych, plastycznych), z sukcesami nie tylko w Bydgoszczy, ale i np. w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu.

W Plebiscycie na najlepsze przedszkole zajęliśmy IV miejsce w Polsce, w rankingu bydgoskim – miejsce na podium.

W ewaluacji zewnętrznej, badającej trzy aspekty: czy w przedszkolu procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się, czy dzieci nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej oraz czy respektowane są normy społeczne – otrzymaliśmy najwyższe noty Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy.

Jest u nas miejsce również dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Wszyscy nauczyciele posiadają dodatkowe kwalifikacje w tym zakresie. Wśród naszej kadry są;  terapeuci behawioralni i integracji sensorycznej, psycholog, logopeda, a także psycholog obsługujący nasz własny Biofeedback.

W globalnym, wszechstronnym przygotowaniu dzieci do podjęcia nauki w szkole niewątpliwie pomaga nam bardzo bogata baza dydaktyczna, ta w przedszkolu, jak i będąca na wyposażeniu dwóch sal terapeutycznych.

Współpracujemy z wieloma instytucjami: MDK nr 2, IPN, Gimnazjum nr 23, SP nr 30 i 63, ZS nr 1, sąsiadującymi przedszkolami, Radą Osiedla „Górzyskowo”. Wraz z rodzicami uczestniczyliśmy w pierwszej reaktywacji zawodów latawcowych Górzyskowo 2013 i kontynuujemy je do dziś. Dzieci swoimi występami uświetniają różne, odbywające się w mieście uroczystości.

Przedszkole pięknieje w oczach z roku na rok; jest przyjazne dziecku i rodzicowi, gdyż wspiera wychowawczą funkcję rodziny; przyjmujemy już rodzeństwo absolwentów.

Nasi absolwenci są otwarci na świat, naukę i poznanie. Śmiało wyrażają swoje zdanie, nie boją się poszukiwać, zadawać pytania, pokonywać coraz wyższe szczyty.  Wiemy o tym, gdyż badamy losy absolwentów, a  także gościmy ich u siebie.

W Akademii Pana Kleksa, Piotr Fronczewski śpiewa, że „w dzieciństwie, najpilniejsze nawet sprawy – nie są pilniejsze od zabawy!” Dlatego wszelkie nasze wysiłki skierowane są tak, by w ową zabawę wpleść naukę, kulturę, wychowanie i szczęście dzieci – i jesteśmy z tego dumni!

Przedszkole Niepubliczne „MUMINKI”   ul.Czackiego 8/2, 85-138 Bydgoszcz

tel. 603 844 452

przedszkolemuminkibydgoszcz@gmail.com