Informacja od Pani Dyrektor

 

Drodzy Rodzice !!!

Mam przyjemność przekazać Państwu informacje dotyczące rozpoczęcia kolejnego roku szkolnego w naszej „Muminkowej” rodzince. Mam nadzieję, że spotkamy się ze wszystkimi dziećmi 1 września 2020 roku. Na naszych milusińskich będą czekały wyjątkowe niespodzianki i zabawy integrujące grupę. Chcemy stworzyć dla Was miejsce bezpieczne, w którym zabawa i nauka będzie przebiegać niezwykle ciekawie oraz pozwoli na wszechstronny rozwój dzieci.

Informujemy, że placówka od 1 września wraca do stałych godzin pracy tj. 6.30 – 17.00.

Pragnę Państwa zapewnić, iż w naszym przedszkolu przestrzegane są wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego. Z sali, w której przebywać będą dzieci zostały usunięte przedmioty i sprzęt, których nie można skutecznie uprać lub zdezynfekować. Do sali dotarły nowe zabawki, gry i pomoce dydaktyczne. Wszystkie wykorzystywane przybory do zajęć będą dokładnie myte i dezynfekowane. Dzieci nadal nie mogą przynosić do placówki niepotrzebnych przedmiotów lub zabawek z domu. Sala jest i będzie wietrzona co najmniej raz na godzinę, a także w trakcie trwających zajęć.

      Rodzice lub opiekunowie przyprowadzający (odbierający) dzieci powinni zachowywać 2 m dystans społeczny w odniesieniu zarówno do pracowników jak i innych osób przebywających w wejściu do przedszkola. Przekraczając próg przedszkola są zobowiązani do dezynfekcji rąk i zasłaniania ust oraz nosa za pomocą maseczki. Nauczyciel będzie odbierała dzieci od rodziców przy wejściu. Zgodnie z zaleceniami GIS rodzice, opiekunowie muszą zachować wszelkie środki ostrożności (maseczki, które zasłaniają usta i nos oraz dezynfekcja rąk przed wejściem do placówki lub rękawiczki).

     W przypadku dzieci nowoprzyjętych. do placówki, rodzic za zgodą dyrektora placówki może pomóc dziecku w adaptacji poprzez doprowadzenie dziecka do sali zabaw i kontakt z nauczycielem zachowując 2 m dystans podczas rozmowy oraz zasłaniając usta i nos maseczką.

   Do przedszkola może uczęszczać dzieci ZDROWE. Jeżeli w domu dziecka przebywa osoba na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych, nie można przyprowadzać dziecka do przedszkola.

Drodzy Rodzice zaufajcie naszemu dotychczasowemu doświadczeniu w okresie COVID -19. Do tej pory taka procedura sprawdziła się w 100%.

Dbając o bezpieczeństwo dzieci i pracowników zapewniam Państwa o ograniczonym przebywaniu osób trzecich w przedszkolu do niezbędnego minimum z zachowaniem wszelkich środków ostrożności.

Lidia Łatuszyńska- dyrektor Przedszkola „Muminki”