Raport z ewaluacji problemowej , przeprowadzonej w naszej placówce przez wizytatorów Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy wskazuje, że spełniamy wymagania, zawarte w załączniku do
do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie nadzoru pedagogicznego z dnia 7 października 2009r. wraz z nowelizacja z dnia 10.05.2013r. na najwyższym poziomie A

Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci sa zorganizowane w sposób sprzyjający
uczeniu się  –   poziom A

Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej   –   poziom A

Respektowane są normy społeczne    –    poziom A