Biofeedback EEG nazywany jest również neurofeedbackiem. Wykorzystuje do monitorowania i trenowania właściwość, że mózg ludzki w ramach swojej aktywności wytwarza różne zakresy fal mózgowych, charakterystycznych dla różnych rodzajów tej aktywności. Podstawowym założeniem treningu jest wykorzystanie plastyczności mózgu, czyli zdolności neuronów do przekształceń funkcjonalnych. Pozwala to na poprawę pracy mózgu oraz lepsze funkcjonowanie organizmu.

Neurofeedback stwarza możliwość „naprawienia” dysfunkcji mózgu, w których występuje nieprawidłowy rytm fal o pewnych częstotliwościach. Niedobór tych fal uniemożliwia wykonywanie pewnych czynności, takich jak np. problem ze skupieniem się nad wykonywanym zadaniem u dzieci z ADHD, autyzmem dziecięcym i zespołem Aspergera. Osoba poddawana treningom neurofeedback uczy się panowania nad własnymi falami mózgowymi. Odbywa się to na zasadzie biologicznego sprzężenia zwrotnego.

Urządzeniem do treningu neurofeedback jest elektroencefalograf z odpowiednim oprogramowaniem. Umieszcza się w różnych miejscach na skórze czaszki dziecka elektrody, których zadaniem jest zbieranie danych o występowaniu w danym momencie poszczególnych rytmów fal mózgowych. Oprogramowanie z kolei przekształca te informacje w zrozumiały dla dziecka obraz. Zadaniem dziecka jest skupienie się na obrazie komputerowym, aby siłą swojej woli poruszyć np. rower widziany na ekranie. Dziecko koncentrując się tylko na obrazie, steruje grą, nie używając dodatkowych urządzeń tylko swojego umysłu. Poprzez skupienie aktywizuje swój mózg i uczy się nim sterować.