28 listopada, o godz. 15.00 odbędą się zajęcia otwarte dla rodziców dzieci 5- i 6-letnich.

29 listopada, o godz. 15.00 odbędą się zajęcia otwarte dla rodziców dzieci 3- i 4-letnich.

Serdecznie zapraszamy!